Juridisk rådgivning företag | Sinf

Läs mer om medlemskapet

Att driva företag är en resa kantad med återkommande utmaningar. Som medlem i Mekanföretagen får du nätverket, leveransvillkor och om du också är medlem i Sinf får du juridisk rådgivning. 

Strategiska företagsbesök

Genom sitt nätverk kan föreningen erbjuda tillgång till studie och företagsbesök som är svåra för föreningens medlemmar att ordna på egen hand. Föreningens medlemmar blir löpande inbjudna till att delta på intressanta studiebesök hos potentiella kunder och leverantörer.

Genom att branschen gemensamt arbetar aktivt för branschens framtid tillförsäkrar vi att den höga standard som svensk precisionsbearbetning står för möter framtiden med en fortsatt positiv utveckling.

Leveransvillkor

Tillägg till Allmänna leveransbestämmelser NL 01 för leverans av specialverktyg. Specialverktyg är verktygsbranschens egna leveransvillkor.  Genom att tillämpa branschens egna leveransvillkor kan man säkerställa att partsrelationen mellan köpare och säljare är anpassat till den enskilda affären.

Lagbevakning

Lagpunkten bevakar alla typer av lagar som berör företag och organisationer, du får regelbundna uppdateringar om ändringar, tillägg och nyheter. Bland våra ca 150 kunder finns såväl myndigheter som små och stora företag. Till skillnad från många andra verktyg kan du också fylla i hur din organisation efterlever dem.

Arbetsrätt

Behöver ni hjälp med att lösa en intern konflikt? Vi ger juridisk rådgivning för företag som värnar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra jurister är vana förhandlare i frågor som rör arbetsrätt och kollektivavtal. Att undvika onödiga konflikter är lika med att spara tid och pengar.

Affärsjuridik

Tvister, avtal, varumärkesskydd – komplicerade områden som ofta kräver professionell juridisk rådgivning när de egna ekonomiska intressena ska skyddas. Med erfarenhet från mer än 20 branscher har vi stenkoll på ditt företags rättigheter och skyldigheter i förhållande till omvärlden.

Affärsutveckling

Är ni rustade för att klara av ett modernt företagsklimat? Staka ut rätt kurs med Sinf. Vi hjälper er att konkretisera företagets ambitioner, forma affärsmodellen och förvandla förändring till en möjlighet snarare än ett hinder.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk