Hur ser Stål- och Mekanföretagen på framtiden? - Mekanföretagen
barometer 900x506

Hur ser Stål- och Mekanföretagen på framtiden?

Så mår Stål- & Mekanföretagen i september 2019 – en jämförelse från Underleverantörsbarometern

Svensk Industriförening tar varje kvartal tempen på underleverantörsindustrin med undersökningen Underleverantörsbarometern. Undersökningen vänder sig till de av våra medlemmar som har verksamhet i någon av de underleverantörsbranscher vi arbetar med. OBS! Pga av avrundningar i sammanställningen kan summeringen av procentsatserna variera mellan 99 och 101.

Hur ser omsättningsförändringen i företaget ut för kvartal 3 – 2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

Stål- & Mekanföretagen        Hela underleverantörsgruppen

Ökat               31% (55%)                            36% (50%)

Oförändrad    31% (45%)                            33% (36%)

Minskat          38% (  0%)                            32% (15%)

Kommentar: När det gäller omsättningsförändring så ligger Stål- & Mekanföretagen nära resultaten från hela gruppen båda vad gäller ökning och minskning.

Hur ser den förväntade orderingångsförändringen i företaget ut för kvartal 4 -2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

Stål- & Mekanföretagen        Hela underleverantörsgruppen

Ökat               31% (46%)                            29% (40%)

Oförändrad    23% (36%)                            34% (46%)

Minskat          46% (18%)                            38% (13%)

Kommentar: När det gäller orderingångsförändring så har Stål- & Mekanföretagen en högre minskning än hela gruppen.

Har företagets lönsamhet förändrats under kvartal 3 -2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

Stål- & Mekanföretagen        Hela underleverantörsgruppen

Ökat               31% (54%)                            23% (34%)

Oförändrad    38% (27%)                            49% (43%)

Minskat          31% (18%)                            28% (23%)

Kommentar:  För lönsamheten ligger man över hela gruppen både när det gäller ökning och minskning av lönsamheten.

Har företagets produktivitet förändrats under kvartal 3-2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

Stål- & Mekanföretagen        Hela underleverantörsgruppen

Ökat               15% (46%)                            23% (31%)

Oförändrad    54% (46%)                            53% (59%)

Minskat          31% (9%)                              24%  (10%)

Kommentar: För produktivitet så ligger Stål- & Mekanföretagen under hela gruppen vad gäller ökning och över hela gruppen när det gäller minskning.

Är tillgången på utbildad arbetskraft ett problem för ert företag?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

Stål- & Mekanföretagen        Hela underleverantörsgruppen

Ja                   62% (73%)                            58% (56%)

Nej                 38% (27%)                            42% (44%)

Kommentar: Det finns en fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft hos Stål- & Mekanföretagen där drygt sex av tio företag upplever problem vilket är väldigt likt hela gruppen.

Hur förväntas personalstyrkan i företaget att förändras under kvartal 4 -2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

Stål- & Mekanföretagen        Hela underleverantörsgruppen

Öka                  8% (  0%)                            20% (24%)

Oförändrad    69% (82%)                            64% (66%)

Minska           23% (18%)                            15% (10%)

Kommentar: Ytterst få av Stål- & Mekanföretagen planerar att anställa i innevarande kvartal. Endast ett av tio Stål- & Mekanföretag planerar avser att anställa och en fjärdedel av Stål- & Mekanföretagen avser att minska personalen.

Ovan har resultatet från de frågor som återkommer i varje Underleverantörsbarometer redovisats. Utöver dessa frågor ställs ett antal frågor som varierar beroende på aktualitet. Det kan t ex handla kapacitetsutnyttjande, export, betalningstider eller om hur banker fungerar. Svaren på de frågorna används huvudsakligen i Sinfs arbete mot politiker, media m fl. Vi har ännu inte redovisat siffror från dessa specialfrågor offentligt. Skälet är att undersökningsresultat ofta används i sammanhang som de inte var avsedda för och därför kan skapa större problem än de löser.

I Underleverantörsbarometern mäter Svensk Industriförening Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk