Branschförening för verkstadsföretag | Mekanföretagen

Branschföreningen för dig inom verkstadsindustrin

Detta får du som medlem i Mekanföretagen:

Strategiska företagsbesök

Genom sitt nätverk kan föreningen erbjuda tillgång till studie och företagsbesök som är svåra för föreningens medlemmar att ordna på egen hand. Föreningens medlemmar blir löpande inbjudna till att delta på intressanta studiebesök hos potentiella kunder och leverantörer.

Genom att branschen gemensamt arbetar aktivt för branschens framtid tillförsäkrar vi att den höga standard som svensk precisionsbearbetning står för möter framtiden med en fortsatt positiv utveckling.

Leveransvillkor

Styrelsen har tillsammans med Sinf jurister arbetat fram tilläggsvillkor för NL 17 för Mekanföretagens medlemmar, som är utformade efter er bransch och er verksamhet. Vi rekommenderar er varmt att använda er av dessa. Kontakta oss för att få tillgång dessa.

Lagbevakning

Lagpunkten

Lagpunkten bevakar alla typer av lagar som berör företag och organisationer, du får regelbundna uppdateringar om ändringar, tillägg och nyheter. Bland våra ca 150 kunder finns såväl myndigheter som små och stora företag. Till skillnad från många andra verktyg kan du också fylla i hur din organisation efterlever dem. Läs mer här!

Altea

Som medlem har du också tillgång till Mekanföretagens branschlaglista på Altea. På Altea har du även tillgång till 900 juridiska mallar. Läs mer här! Ta kontakt med branschansvarig för inloggning!

Utbildning

Via Altea återfinns webbutbildningar avseende bland annat ADR-S 1.3, härdplastutbildning, grundutbildning i ledningssystem och kvartsutbildning. Mekanföretagens medlemmar betalar för härdplastutbildningen endast 500 kr (ordinarie pris 900 kr), för ADR-S 1.3 750 kr (ordinarie pris 1250 kr). Utbildningsdeltagare erhåller intyg digitalt i samband med att utbildningen avslutas

Det är viktigt att man i anmälan anger att man är medlem i Mekanföretagen. Detta görs lättast genom att man förutom sitt företagsnamn även anger ”Mekanföretagen” i rutan företagsnamn.

Anmäl dig här. 

Nätverk och aktiviteter

Som medlem i Mekanföretagen får du tillgång till ett branschnätverk med företagsrepresentanter. Föreningen erbjuder också en rad nätverksträffar och aktiviteter.

Medlemsförmåner

Du får även tillgång till massor av medlemsförmåner om du också är medlem hos vårt partner Sinf.

Juridisk rådgivning

Du kan också välja att bli medlem hos vår partner Sinf, Svensk Industriförening. Som medlem får du fri juridisk rådgivning inom arbetsrätt och affärsjuridik.

Senaste nytt

Aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk