Juridisk rådgivning företag | Sinf

Läs mer om medlemskapet

Att driva företag är en resa kantad med återkommande utmaningar. Som medlem i Mekanföretagen får du nätverket, leveransvillkor och om du också är medlem i Sinf får du juridisk rådgivning. 

Strategiska företagsbesök

Genom sitt nätverk kan föreningen erbjuda tillgång till studie och företagsbesök som är svåra för föreningens medlemmar att ordna på egen hand. Föreningens medlemmar blir löpande inbjudna till att delta på intressanta studiebesök hos potentiella kunder och leverantörer.

Genom att branschen gemensamt arbetar aktivt för branschens framtid tillförsäkrar vi att den höga standard som svensk precisionsbearbetning står för möter framtiden med en fortsatt positiv utveckling.

Leveransvillkor

Mekanföretagen har tagit fram tilläggsvillkor till leveransvillkoren för medlemmarna. Ta kontakt med oss för att få tillgång till dem. 

Lagbevakning

Lagpunkten

Lagpunkten bevakar alla typer av lagar som berör företag och organisationer, du får regelbundna uppdateringar om ändringar, tillägg och nyheter. Bland våra ca 150 kunder finns såväl myndigheter som små och stora företag. Till skillnad från många andra verktyg kan du också fylla i hur din organisation efterlever dem.

Altea

Som medlem har du också tillgång till Mekanföretagens branschlaglista på Altea. På Altea har du även tillgång till 900 juridiska mallar. Har du inte inloggningsuppgifter? Ta kontakt med branschansvarig.

Juridisk rådgivning

Du kan också välja att bli medlem hos vår partner Sinf, Svensk Industriförening. Som medlem får du fri juridisk rådgivning inom arbetsrätt och affärsjuridik.

Utbildning

Via Altea återfinns webbutbildningar avseende bland annat ADR-S 1.3, härdplastutbildning, grundutbildning i ledningssystem och kvartsutbildning. Mekanföretagens medlemmar betalar för härdplastutbildningen endast 500 kr (ordinarie pris 900 kr), för ADR-S 1.3 750 kr (ordinarie pris 1250 kr). Utbildningsdeltagare erhåller intyg digitalt i samband med att utbildningen avslutas

Det är viktigt att man i anmälan anger att man är medlem i Mekanföretagen. Detta görs lättast genom att man förutom sitt företagsnamn även anger ”Mekanföretagen” i rutan företagsnamn.

Anmäl dig här. 

Mekanföretagens hållbarhetsresa

Bara att nämna arbete med hållbarhet väcker många frågor. Vad ska vi börja med? Behöver vi som redan använder grönt lim göra något mer? Vi sopsorterar redan sedan länge? Vad handlar det om?

Det handlar bland annat om att era kunder kommer att börja ställa hållbara krav på er, om de inte redan gör det. Och att era konkurrenter kan ha kommit längre än er med att formulera sina hållbara konkurrensfördelar. Men det kan också handla om rena besparingar för er, genom att exempelvis dra ner temperaturen en grad eller införa värmeväxling. Nu kan ni få hjälp med att bena ut era frågor och lägga upp en plan.

De globala hållbarhetsmålen är hela 17 stycken till antalet. Ingen kräver att alla ska arbeta med allt. Många av målen kan dessutom kännas väldigt avlägsna. Men det fina i kråksången är att det finns väldigt många delmål som gör allt mycket tydligare. Se de globala målen som Mekanföretagen tagit fram och tipsen kring dessa!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk