Mekanföretagens hållbarhetsresa mål 9 - Mekanföretagen

Hållbarhetsresan - Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bara att nämna arbete med hållbarhet väcker många frågor. Vad ska vi börja med? Behöver vi som redan använder grönt lim göra något mer? Vi sopsorterar redan sedan länge? Vad handlar det om?

Det handlar bland annat om att era kunder kommer att börja ställa hållbara krav på er, om de inte redan gör det. Och att era konkurrenter kan ha kommit längre än er med att formulera sina hållbara konkurrensfördelar. Men det kan också handla om rena besparingar för er, genom att exempelvis dra ner temperaturen en grad eller införa värmeväxling. Nu kan ni få hjälp med att bena ut era frågor och lägga upp en plan.

De globala hållbarhetsmålen är hela 17 stycken till antalet. Ingen kräver att alla ska arbeta med allt. Många av målen kan dessutom kännas väldigt avlägsna. Men det fina i kråksången är att det finns väldigt många delmål som gör allt mycket tydligare.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Läs mer om målet här.

Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

  • Arbeta mycket med emballage.
  • Arbeta innovativt
  • Återanvändning av kartonger
  • Gör saker som håller över tid.
  • Serivce och underhåll på egen utrustning.
  • Planera för det oväntade, ta fram checklistor för hur inbrott, brand stölder, skadegörelse och så vidare ska hanteras
  • Ta fram en långsiktig plan för hur företaget ska leva vidare i nästa generation

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk