Mekanföretagens hållbarhetsresa mål 8 - Mekanföretagen
08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bara att nämna arbete med hållbarhet väcker många frågor. Vad ska vi börja med? Behöver vi som redan använder grönt lim göra något mer? Vi sopsorterar redan sedan länge? Vad handlar det om?

Det handlar bland annat om att era kunder kommer att börja ställa hållbara krav på er, om de inte redan gör det. Och att era konkurrenter kan ha kommit längre än er med att formulera sina hållbara konkurrensfördelar. Men det kan också handla om rena besparingar för er, genom att exempelvis dra ner temperaturen en grad eller införa värmeväxling. Nu kan ni få hjälp med att bena ut era frågor och lägga upp en plan.

De globala hållbarhetsmålen är hela 17 stycken till antalet. Ingen kräver att alla ska arbeta med allt. Många av målen kan dessutom kännas väldigt avlägsna. Men det fina i kråksången är att det finns väldigt många delmål som gör allt mycket tydligare.

Nu börjar vi Mekanföretagens hållbarhetsresa, där vi plockat ut  mål som är anpassad till vår bransch, och där vi kan samla våra råd och tips!

 • Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.
  Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

  Tips på vad du kan/eller redan gör för att sträva efter anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:

  • Kollektivavtal eller liknande försäkringar – Kontakta Sinf i dessa frågor.
  • Arbeta aktivt med arbetsmiljö och arbetsledning
  • Följ Global Compact.

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk