Mekanföretagens hållbarhetsresa mål 4 - Mekanföretagen
Sustainable-Development-Goals_icons-04

Mål 4: God utbildning för alla

Bara att nämna arbete med hållbarhet väcker många frågor. Vad ska vi börja med? Behöver vi som redan använder grönt lim göra något mer? Vi sopsorterar redan sedan länge? Vad handlar det om?

Det handlar bland annat om att era kunder kommer att börja ställa hållbara krav på er, om de inte redan gör det. Och att era konkurrenter kan ha kommit längre än er med att formulera sina hållbara konkurrensfördelar. Men det kan också handla om rena besparingar för er, genom att exempelvis dra ner temperaturen en grad eller införa värmeväxling. Nu kan ni få hjälp med att bena ut era frågor och lägga upp en plan.

De globala hållbarhetsmålen är hela 17 stycken till antalet. Ingen kräver att alla ska arbeta med allt. Många av målen kan dessutom kännas väldigt avlägsna. Men det fina i kråksången är att det finns väldigt många delmål som gör allt mycket tydligare.

Nu börjar vi Mekanföretagens hållbarhetsresa, där vi plockat ut  mål som är anpassad till vår bransch, och där vi kan samla våra råd och tips!

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Tips för att sträva efter god utbildning för alla

  • Erbjuda praktikplatser.
    Tips! Ta kontakt med närmaste yrkeshögskola.
  • Mekanföretagen är aktiva i olika typer av utbildningsinsatser så som samarbeten med yrkesutbildningar – ta kontakt med branschansvarig.
  • Internutbildningar löpande (ex. CAD, ritningsläsning) Tips! Använd medarbetarsamtal för att planering av utbildning.
  • Kompetensmatris
    Se ett exempel här.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk