Så mår Mekanföretagen under Q2 - Mekanföretagen
Business,Concept,Growth,Success,Process,,Close,Up,Woman,Hand,Arranging

Så mår Mekanföretagen under Q2

Svensk Industriförening tar varje kvartal tempen på underleverantörsindustrin med undersökningen Underleverantörsbarometern. Undersökningen vänder sig till de av våra medlemmar som har verksamhet i någon av de underleverantörsbranscher vi arbetar med. OBS! Pga av avrundningar i sammanställningen kan summeringen av procentsatserna variera mellan 99 och 101.

Hur ser omsättningsförändringen ut i företaget för Q2 2021?   
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, mars 2021.
Mekanföretagen                            Hela underleverantörsgruppen  
Ökat:               61% (42%)                    63% (53%)
Oförändrad:  17% (26%)                    22% (24%)
Minskat:         22% (32%)                  15% (22%)
Kommentar: När det gäller omsättningsförändring så har Mekanföretagen en mindre ökning än hela underleverantörsgruppen och en högre minskning än gruppen.

Hur ser den förväntade orderingångsförändringen ut för Q3 2021?   
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, mars 2021
Mekanföretagen                         Hela underleverantörsgruppen  
Ökat:               65% (52%)                59% (56%)
Oförändrad:  30% (24%)                31% (27%)
Minskat:        4% (24%)                   10% (17%)
Kommentar:  Den förväntade ökningen är högre i Mekanföretagen och har ökat sedan senaste kvartal. Man har även en lägre minskning än hela underleverantörsgruppen.

Har företagets lönsamhet förändrats under kvartal 2 - 2021?     
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, mars 2021
Mekanföretagen                        Hela underleverantörsgruppen  
Ökat:              43% (37%)                  46% (44%)
Oförändrad: 43% (37%)                  42% (33%)
Minskat:       13% (26%)                  13% (22%)
Kommentar:  För lönsamheten ligger man snarlik hela underleverantörsgruppen.

Har företagets produktivitet förändrats under kvartal 2-2021?    
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, mars 2021
Mekanföretagen                        Hela underleverantörsgruppen
Ökat:              48% (45%)                 46% (33%)
Oförändrad: 48% (39%)                 50% (56%)
Minskat:        4% (16%)                    5% (11%)
Kommentar: Ökningen av produktivitetssiffrorna ligger jämlikt hela underleverantörsgruppen.

Är tillgången på utbildad arbetskraft ett problem för ert företag? 
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, mars 2021
Mekanföretagen                      Hela underleverantörsgruppen  
Ja:   65% (74%)                              58% (57%)
Nej: 35% (26%)                             42% (43%)
Kommentar:  Tillgången på utbildad arbetskraft är högre än hela underleverantörsgruppen.

Hur förväntas personalstyrkan i företaget att förändras under kvartal 3–2021?    
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, mars 2021
Mekanföretagen                            Hela underleverantörsgruppen  
Öka                9% (18)                           37% (29%)
Oförändrad 83% (79%)                      60% (67%)
Minska         9%(2%)                            3% (4%)
Kommentar:  Det planeras inga större förändringar för personalstyrkan för Mekanföretagen.

Ovan har resultatet från de frågor som återkommer i varje Underleverantörsbarometer redovisats. Utöver dessa frågor ställs ett antal frågor som varierar beroende på aktualitet. Det kan t ex handla kapacitetsutnyttjande, export, betalningstider eller om hur banker fungerar. Svaren på de frågorna används huvudsakligen i Sinfs arbete mot politiker, media m fl. Vi har ännu inte redovisat siffror från dessa specialfrågor offentligt. Skälet är att undersökningsresultat ofta används i sammanhang som de inte var avsedda för och därför kan skapa större problem än de löser.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk