Så mår Stål och Mekanföretagen Q3 2020 - Mekanföretagen
shutterstock_1125170636

Så mår Stål och Mekanföretagen Q3 2020

Så mår Stål och Mekanföretagen i september 2020 – en jämförelse från Underleverantörsbarometern

Svensk Industriförening tar varje kvartal tempen på underleverantörsindustrin med undersökningen Underleverantörsbarometern. Undersökningen vänder sig till de av våra medlemmar som har verksamhet i någon av de underleverantörsbranscher vi arbetar med. OBS! Pga av avrundningar i sammanställningen kan summeringen av procentsatserna variera mellan 99 och 101.

Hur ser omsättningsförändringen i företaget ut för kvartal 3 – 2020?  

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juli 2020.

Stål och Mekanföretag                                        Hela underleverantörsgruppen 

Ökat:                  30% (20%)                                          41% (32%)
Oförändrad:     30% (20%)                                          22% (12%)
Minskat:           40 % (60%)                                         31% (56%)

Kommentar: När det gäller omsättningsförändring så har Stål och Mekanföretagen en mindre ökning och en högre minskning än hela företagsgruppen. Däremot är det högre procent i Stål och Mekan som har en oförändrad omsättningsförändring.

 

Hur ser den förväntade orderingångsförändringen i företaget ut för kvartal 4–2020?
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juli 2020.

Stål och Mekanföretag                                    Hela underleverantörsgruppen 

Ökat:                  40% (20%)                                     38% (30%)
Oförändrad:      0% (10%)                                       29% (24%)
Minskat:            60% (70%)                                     33%  (46%)

Kommentar:  Den förväntade ökningen är något högre hos Stål och Mekanföretagen. Däremot så är det en betydligt större minskning i Stål och Mekan företagen. Även om vi ser en minskning sedan förra mätningen.

 

Har företagets lönsamhet förändrats under kvartal 3–2020?   

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juli 2020.

Stål och Mekanföretag                                      Hela underleverantörsgruppen 

Ökat:                  20 % (30%)                                      33% (24%)
Oförändrad:     40 % (20%)                                      40% (27%)
Minskat:            40 % (50%)                                     28% (49%)

Kommentar:  För lönsamheten ligger man lägre än hela gruppen vad gäller ökning av densamma.  Vad gäller minskning så ligger man även här högre.


Har företagets produktivitet förändrats under kvartal 
3-2020? 

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juli 2020.

Stål och Mekanföretag                                    Hela underleverantörsgruppen 

Ökat:                  40% (20%)                                     31% (27%)
Oförändrad:     30% (50%)                                     48% (38%)
Minskat:            30% (30%)                                    21%  (35%)

Kommentar: Ökningen av produktivitetssiffrorna ligger högre än hela gruppen.  Vad gäller minskningen av produktiviteten så visar Stål och Mekanföretagen något högre siffror än hela gruppen.

 

 

Är tillgången på utbildad arbetskraft ett problem för ert företag? 

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juli 2020.

Stål och Mekanföretag                                     Hela underleverantörsgruppen
Ja:                        50% (40%)                                     47% (41%)
Nej:                      50% (60%)                                     53% (59%)

Kommentar:  Det finns fortsatt en hög efterfrågan på utbildad arbetskraft hos Stål och Mekan företagen där hälften av företagen upplever problem.

Hur förväntas personalstyrkan i företaget att förändras under kvartal 4 – 2020? 

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juli 2020.

Stål och Mekanföretag                                      Hela underleverantörsgruppen 

Öka                     10% (20%)                                     20% (14%)
Oförändrad       70% (40%)                                     71% (64%)
Minska               20% (40%)                                     9%  (22%)

Kommentar:  En tiondel av alla Stål och Mekanföretag planerar att anställa i innevarande kvartal! Det är en lägre andel än hela underleverantörsgruppen. Samtidigt ser vi att andelen företag som avser att minska personalstyrkan är högre hos Stål och Mekanföretagen än hos hela gruppen.

Ovan har resultatet från de frågor som återkommer i varje Underleverantörsbarometer redovisats. Utöver dessa frågor ställs ett antal frågor som varierar beroende på aktualitet. Det kan t ex handla kapacitetsutnyttjande, export, betalningstider eller om hur banker fungerar. Svaren på de frågorna används huvudsakligen i Sinfs arbete mot politiker, media m fl. Vi har ännu inte redovisat siffror från dessa specialfrågor offentligt. Skälet är att undersökningsresultat ofta används i sammanhang som de inte var avsedda för och därför kan skapa större problem än de löser.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk