Stål och Mekan och STEMA bildar ny gemensam förening - Mekanföretagen
kollektivavtal 900x506

Stål och Mekan och STEMA bildar ny gemensam förening

Den 22 april höll Stål och Mekan samt Stema sitt årsmöte för 2021. På både Stema och Stål och Mekans möte så röstades det för en sammanslagning av de båda anrika föreningarna till en ny gemensam större och starkare kraft. Rent tekniskt innebär att Stemas medlemmar och förening absorberas upp i Stål och Mekan. I och med detta sker ett namnbyte, nya stadgar och även en ny logotyp för att nu bilda en ny förening: Mekanföretagen. – Vi är två föreningar som har samma kunder, leverantörer och utmaningar. I och med att vi då blir en större förening bidrar det till att vi får en högre röst i vårt påverkansarbete, säger Mekanföretagens nya ordförande, Jan Aronsson.

Stål och Mekangruppen grundades 1971 och riktar sig till små- och medelstora företag inom verkstadsindustrin. Stema (tidigare Svenska form- och pressverktygsföreningen) grundades 1975. Föreningens medlemmar arbetar till övervägande del med precisionsbearbetning, främst med tillverkning och service av form- och pressverktyg.

– Vi är två föreningar som har samma kunder, leverantörer och utmaningar. Vi har därför länge funderat på om en sammanslagning inte vore en god idé. I och med att vi då blir en större förening vilket bidrar till att vi får en högre röst i vårt påverkansarbete och kan öka medlemsnyttan för våra medlemmar till exempel genom intressanta aktiviteter och studiebesök, säger Mekanföretagens nya ordförande, Jan Aronsson

Arbetet att färdigställa den nya sammanslagningen har varit stort där det varit viktigt att medlemmarna har fått komma till tals, detta har gjorts i form av enkäter. Vilket gav ett bra underlag inför årsmötet att fatta beslut om en sammanslagning.

-Det känns otroligt roligt att vi nu kommit i mål och kan börja med att arbeta med föreningen Mekanföretagen. Nu blir vi cirka 70 medlemmar, vilket ger oss en större förening med en starkare röst. Båda föreningarna har funnits i 50 år vardera vilket gör att vi har en fantastisk historia med oss in i den nya föreningen, avslutar Jan Aronsson, ordförande Mekanföretagen.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk