Sinf i Almedalen 2019 - Mekanföretagen

Sinf i Almedalen 2019

Sinf finns på plats i Visby under hela Almedalsveckan. Torsdagen den 4 juli ordnar vi ett seminarium om hur Sveriges småföretag ska klara kommande års ägarskiften. Dessutom medverkar Sanna Arnfjorden Wadström, VD för Sinf, i WomEngages seminarium om hur vi kan få fler kvinnor i beslutsfattande roller och på styrelseposter i näringslivet.

Ta gärna kontakta med Sanna som är på plats 30 juni-7 juli om du vill boka in ett möte. Hon arbetar med frågor som rör generationsskifte och digitalisering.

Sanna Arnfjorden Wadström
E-mail: sanna@sinf.se
Mobil: 070-609 65 00

Seminarier

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk