Affärsjuridisk Rådgivning | Stål och Mekan

Affärsjuridik

affärsjuridisk rådgivning

När du behöver affärsjuridisk rådgivning

Vilket ansvar har du som näringsidkare gentemot omvärlden? Sinfs jurister hjälper dig att reda ut rättigheter och skyldigheter genom effektiv affärsjuridisk rådgivning. Med erfarenhet av professionell affärsjuridisk rådgivning från fler än 20 branscher kan vi alltid ta fram en skräddarsydd lösning utifrån era behov. En lösning vars främsta prioritering är att skydda dina ekonomiska intressen.

Behöver du affärsjuridisk rådgivning inom något av följande områden?

Stöd vid tvister

Dyrt, långdraget och påfrestande. Det kan bli resultatet av att inte komma överens med en besvärlig kund eller leverantör. Motmedlet är smart affärsjuridisk rådgivning. I sådana lägen kan Sinf gå in och agera vägvisare, bringa klarhet i juridiken och presentera lösningar som undviker domstolsförhandlingar.

Immaterialrätt och varumärkesskydd

Att bli bestulen på en central affärsidé kan innebära missade intäkter. Kräv din rätt. Sinfs erfarna biträden ger dig ovärderlig affärsjuridisk rådgivning som gör att du får skälig ersättning för både produkt, kompetens och koncept. Vi skyddar dina särskilda rättigheter som idag är oreglerade.

Samarbets-, kompanjon- och delägaravtal

Kom överens om spelplanen före osämjan kommer in i bilden. Helst när företaget går bra. Det är i motgång och förlust som vänskaps- och samarbetsrelationer sätts på prov. Oavsett om det är ett samarbets-, kompanjon eller delägaravtal som ska upprättas så granskar vi villkoren från början och undviker framtida konflikter.

Serviceavtal, licenser och royalties

Tar du betalt för din produkt på rätt sätt? Är din verksamhet beroende av långa kundrelationer? För företag med flera återkommande produktleveranser kan det vara lukrativt att teckna löpande avtal. En modell som båda parter tjänar på och som stärker relationen mellan leverantör och slutkund.

Rimliga leveransavtal

Ibland kan leveransvillkoren upplevas som orimliga för den som står för produkten eller tjänsten. Det kan röra sig om vad som exempelvis gäller vid förseningar, förskjutna beställningar eller hur betalningsvillkoren ser ut. Sinf lättar på din börda som leverantör och balanserar leveransvillkoren.

Lagbevakning via Lagpunkten.se

Tack vare ett nära samarbete med Lagpunkten.se kan vi erbjuda alla våra medlemmar tydlig vägvisning över vilka lagar och regler som berör dem. Här kan du enkelt hålla reda på hur regelverket förändras och påverkar ditt ansvar som företagare.

I korthet – affärsjuridisk rådgivning från Sinf

  • Vi presenterar lösningarna på dina tärande kundtvister.
  • Undvik osämja – låt oss utforma samarbets-, kompanjon eller delägaravtalet.
  • Gör långa kundrelationer och löpande avtal till en självklarhet.
  • Vi dämpar kundens kravbild och balanserar leveransvillkoren.
  • Ha koll på nya lagar och regler med vår lagbevakning.

Senaste nytt & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk