Affärsutveckling Företag | Stål och Mekan

Affärsutveckling

affärsutveckling företag

Affärsutveckling för företag – redo för nästa nivå?

Den som är nöjd slutar att utvecklas brukar man säga. Företag som verkar i dagens globala marknadsklimat måste ständigt vara i rörelse. För att förbli relevant måste du som företagare både anpassa dig efter de omvälvande prövningar och förändringar som en sammanlänkad och intelligent värld för med sig, men även klara av balansgången att samtidigt uppnå verksamhetens uppsatta ambitioner och målsättningar.

Framstår det som en överväldigande uppgift? Lugn, Sinf har lång erfarenhet av affärsutveckling av företag.

Mönsterbrytande affärs- och företagsutveckling

Krävs det ett omtag av hela verksamheten? Att omforma sin grundläggande affärsmodell, exempelvis som ett resultat av digitaliseringen, är en svår utmaning. Men det är fullt möjligt med rätt tillvägagångssätt. Fungerande affärsutveckling av företag handlar många gånger om att bryta ett branschmönster. Men hjälp av Sinf får ni ett utomstående perspektiv som kan identifiera företagets styrkor och svagheter. Använd oss som ett bollplank eller för specifika konsultuppdrag.

Modernt styrelsearbete

Att som företagsledare omgärda sig av rätt stöd och kompetens i den dagliga affärsutvecklingen är a och o. Här har en välfungerande styrelse en nyckelfunktion. Upplever du att din nuvarande styrelse inte uppfyller sin funktion? Skulle behovet uppstå så hjälper vi på Sinf dig att strukturera om och effektivisera styrelsearbetet. Vi har även möjlighet att rekrytera nya styrelsemedlemmar som uppfyller företagets profil och behov.

Detaljerade kund- och lönsamhetsanalyser

Följande expertisområde inom Sinfs affärsutveckling av företag ger dig som näringsidkare detaljerade lönsamhetsanalyser av hela din kundportfölj. Perfekt beslutsunderlag för att avgöra vilka kundrelationer som är värda att satsa på, har starkast utvecklingspotential eller vilka kunder som faktiskt sänker verksamhetens totala lönsamhet.

Skapa nya marknader och exportmöjligheter

Vi tror på kraften i samverkan. Sinf upprättar samarbeten mellan aktörer och medlemsföretag som gagnar alla parter och fungerar som en katalysator för att utveckla nya marknader. Något som är möjligt genom de många återkommande undersökningar utförda bland medlemsföretagen. Genom exempelvis Underleverantörsbarometern får vi på kort tid aktuella lägesrapporter om hur marknaden utvecklas.

I korthet – affärsutveckling för företag med Sinf

  • Vi hjälper er att identifiera företagets styrkor och svagheter.
  • Lär dig ställa krav på företagets styrelse och låt oss ta hand om omstruktureringen.
  • Erhåll detaljerade lönsamhetsanalyser som stakar ut vägen framåt.
  • Utveckla nya marknader genom nya givande samarbeten.

Senaste nytt & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk