Rådgivning Generationsskifte | Sinf

Konsultation - så lyckas ert företag i generationsskiftet

generationsskifte färg 900x506

Vid ett ägarskifte eller generationsskifte finns en rad viktiga bitar att ta hänsyn till som de flesta företag missar. Detta påverkar ofta lönsamheten i bolaget, kan skapa osämja och ibland ge ett abrupt avslut för livsverket man skapat och byggt upp.  

Hela 40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som är äldre än 55 år. Om företaget ska må gott i ett längre perspektiv är det viktigt att ha en realistisk framtidsplan innan ett ägarskifte genomförs. Sinf kan hjälpa ditt företag till ett enklare och smidigare generationsskifte utifrån vår modell som stöttar er igenom processen.

Steg till ett lyckat generationsskifte/ägarskifte:

  • Kartläggning och analys
  • Ägardirektiv
  • Handledning under övertagandet
  • Mentorskap till den yngre generationen
  • Familjeråd vid ägarskiften inom familjen

Sinf kan erbjuda följande tjänster inom generationsskifte:

Konsultation
Vi letar fram och lyfter möjligheterna hos just ert företag och er familj. Vi lyfter era styrkor och tillvaratar dem i generationsskiftet, vägleder och stöttar utifrån just era behov. Ni kan även få hjälp med att utforma ägardirektivet. Konsultationen syftar till att ni ska tjäna mer pengar, hålla ihop familj, vänskapen och få bra utveckling i verksamheten framåt. 

Mentorskap
Handleder den yngre generationen i sin nya roll genom och efter generationsskiftet. Detta skapar en större trygghet hos den yngre generationen som ofta känner en osäkerhet men sällan visar det utåt. Genom stöd utifrån får man ofta en snabbare start och stabilare verksamhet framåt.

Vårt paket Generationsskifta med lönsamhet – personlig vägledning för familj och företag kan du som medlem köpa till kraftigt rabatterat pris. För mer info kontakta oss via knappen nedan.

Nyheter & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk